9พฤติกรรมเสี่ยงหัวใจวาย

Share this article

9พฤติกรรมเสี่ยงหัวใจวาย หัวใจวายคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด หากไม่ได้รับการปั๊มหัวใจและช่วยอย่างทันถ่วงทีอาจถึงกับเสียชีวิต แล้วพฤติกรรมอะไรที่มีความเสี่ยงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันบ้าง #9พฤติกรรมเสี่ยงหัวใจวาย

9พฤติกรรมเสี่ยงหัวใจวาย
บทความที่เกี่ยวข้อง

 924 total views,  1 views today