ร่วมงานกับเรา

Share this article

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราโดยสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ Financial Service Advisor พร้อมรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆรวมไปถึงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ พร้อมการสนับสนุนจากเราเพื่อให้ท่านได้เติบโตไปด้วยพร้อมๆกัน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • เป็นส่วนนึงของทีมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
 • สนใจการตลาดออนไลน์ ใช้สื่อสังคมเป็นตัวช่วย
 • สนใจงานขายที่ไม่มีขีดจำกัดของรายได้
 • รักการเรียนรู้ ด้านการเงิน การลงทุน การประกันความเสี่ยง
 • ซื่อสัตย์ และ มีหัวใจบริการ

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

 • สอบผ่านความรู้ประกันชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด> ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต กับ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) > ตัวแทนประกันชีวิต
 • สอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant (IC) ตามเกณฑ์ที่กำหนด > ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant (IC) กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) > Investment Consultant สามารถเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุนได้

การสัมมนาและระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์

 • หลักสูตรการอบรมแบบคุณภาพสูงสอนโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือ ทีมงานบริษัท
 • แบบประกันประเภทต่างๆ และ เทคนิคการขาย
 • โปรแกรมการขายประกันออนไลน์ ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ระบบจ่ายเงินออนไลน์ (e-payment)
 • ระบบการออกใบเสร็จออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (e-receipt)
 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 • การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line
 • ระบบจัดการบริหารลูกค้าออนไลน์

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • รายได้จากการขาย (คอมมิชชั่น)
 • โบนัสทุกสามเดือนและรายปี
 • โปรแกรมแข่งขันเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • กองทุนสะสมตัวแทน
 • สวัสดิการประกันชีวิตและการรักษาพยาบาล
 • รายได้อื่นๆ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้


job
First and Last Name
Tel
Email
LINE ID
Messsages


สนใจขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน การประกันความเสี่ยงได้ฟรี กับ ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant(IC) >> ขอรับคำปรึกษาทางการเงิน <<
ขั้นตอนการสมัครและอบรม

 • ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นตัวแทนมาก่อน ทำตามขั้นตอน 1-2-3
 • ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนบริษัทอื่นมาก่อน ให้อบรมข้อ 1.2 และตอนยื่นใบสมัครใช้บัตรตัวแทนบริษัทเดิมของจริงเป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
 1. เลือกวันที่สะดวกในการอบรม
  • 1.1 ไม่จำเป็น – PCE ติวสอบ –  สามารถอ่านเตรียมตัวสอบเองได้ มีวีดีโอและไฟล์หนังสือให้
  • 1.2 จำเป็น – OIC New อบรมตาม คปภ กำหนด – หลังอบรมเสร็จจะได้ใบประกาศใช้ในการสมัคร
  • 1.3 จำเป็น – สอบคอม สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต – สอบประมาณครึ่งวัน สอบเสร็จรู้ผลเลย ค่าสอบ 200 บาท
 2. กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน J01-JOB1
  • 2.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
  • 2.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
  • 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
  • 2.4 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ใบ
  • 2.5 ค่าใบอนุญาต 310 บาท
  • 2.6 สำเนาผลสอบผ่านตัวแทนประกันชีวิต 1 ใบ
  • 2.7 สำเนาใบประกาศอบรม OIC New 1 ใบ
  • อื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล จำนวน 2 ใบ
  • 2.8 ผู้ค้ำประกัน กรอกรายละเอียดสัญญาค้ำประกัน ห้าม ลบ ขีด ฆ่า
  • 2.9 สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน 2 ใบ
  • 2.10 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 2 ใบ
  • อื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า จำนวนอย่างละ 2ใบ
 3. เมื่อได้ใบอนุญาตแล้ว เลือกวันที่สะดวกในการอบรม
  • Fast1 อบรมแบบประกัน 2 วัน
  • Fast2 อบรมเทคนิคการขาย 2 วัน
  • หัวข้ออบรมอื่นๆเลือกลงผ่านระบบออนไลน์ได้

#สมัครงาน, #ร่วมงานกับเรา, #สมัครงานตัวแทน, #สมัครงานตัวแทนประกัน, #สมัครงานตัวแทนประกันชีวิต, #สมัครงานตัวแทนประกันชีวิต, #หางานตัวแทนประกันชีวิต, #หางานตัวแทนประกัน, #สมัครงานที่ปรึกษาทางการเงิน, #สมัครงานที่ปรึกษา, #สมัครงานผู้แนะนำการลงทุน, #สมัครผู้แนะนำการลงทุน, #สมัครงานInvestment Consultant, #สมัครงานIC, #สมัครงานFinancial Service Advisor, #งานอิสระ, #หางานอิสระ, #รับสมัครงานอิสระ

 2,912 total views,  2 views today