7พฤติกรรมทำร้ายไตโดยไม่รู้ตัว

ไตถือว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ หลายท่านเข้าใจว่า กินเค็มมากไปเรื่องเดียวที่ส่งผลต่อไตของเรา แต่จริงๆแล้วมีหลายพฤติกรรมที่เป็นตัวทำร้ายไตของเรา

 949 total views

Read more