อัลมอนด์10ประโยชน์เพื่อสุขภาพ

ถั่วอัลมอนด์ เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับพีช พลัม และพรุน รวมไปถึงแอพพริคอท คุณค่าทางสารอาหารของอัลมอนด์ย่อมจะมีมากกว่า อัลมอนด์10ประโยชน์เพื่อสุขภาพ

 830 total views

Read more