5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs

5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs ปัจจุบันคนเป็นโรคNCDsกันมากขึ้นๆ เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

473 total views, 1 views today

Read more