5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs

Share this article

5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs ปัจจุบันคนเป็นโรคNCDsกันมากขึ้นๆ เนื่องจากเป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต #5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs

5วิธีลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชื่อย่อคือ NCDs :Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรัง และเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีที่มาจากการติดเชื้อ หรือมาจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านพาหะ แต่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคปอด

พฤติกรรมช่วยลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs

การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต

  • รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น เน้นให้มีกากใยมากขึ้น
  • งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารให้พอดีพอเหมาะ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมัน ปิ้งย่าง
  • ลดการปรุงหรืออาหารเค็มจัด หวานจัด มัน
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 8 ชั่วโมง
  • หากิจกรรมบริหารและผ่อนคลายความเครียด
  • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

 
บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณ

 822 total views,  2 views today