9พฤติกรรมเสี่ยงหัวใจวาย

หัวใจวายคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด หากไม่ได้รับการปั๊มหัวใจและช่วยอย่างทันถ่วงทีอาจถึงกับเสียชีวิต แล้วพฤติกรรมอะไรที่มีความเสี่ยง

 963 total views

Read more